Frøya formannskap skal tirsdag ta stilling til om de skalutvide dagens ordning, der ungdommer i alderen 15-22 år kan ta drosje hjem fraoffentlig arrangementer i helgene for 50 kroner, med unntak av bevegeligehelligdager og sommerferien.

På bestilling fra formannskapet har rådmannen lagt frem eninnstilling med forslag om å utvide ordningen til å gjelde hele året, medunntak av skolens sommerferie. Utvidelsen gjelder også jul og påske.

Ordningen gjelder for hele Frøya kommune, men ogsåfra Hitra kommune.

Ungdommer kan komme seg hjem for en 50-lapp fra offentligearrangementer som konserter, revyer og andre åpent annonserte arrangement,offentlig fest som er annonsert og er åpen for alle, og serveringsteder i Frøyakommune.

I følge rådmannen er ordningen godt brukt, med en egenandelpå 22.178 kroner. Kommunens andel av ordningen er 30 prosent av 50-lappen, mensFylkeskommunen betaler 70 prosent.