Torsdag 17.05

85 år

Selvåg, Sonja

Kvalvikbakkan 8

7242 Knarrlagsund

70 år

Ertzaas, Evelyn

Vesthitterveien 759

7243 Kvenvær

Krognes, Rolv Sigmund

Utsetveien 149

7247 Hestvika

40 år

Løkke, Cathrine

Strømøyveien 28

7270 Dyrvik