Gjennom prosjektet “Morgendagens omsorg” satser Frøya kommune på hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering.

- I denne sammenheng har man frikjøpt ressurser for å opprette et team som holder på med dette, forteller kommune-ergoterapeut Silje Groven.

Hverdagsmestring er grunnmuren i omsorgstrappa til Frøya kommune. Tankegangen til hverdagsmestring er å ha fokuset på det friske istedenfor det syke.

Ressurser i eget liv

- Alle våre brukere er ressurser i eget liv, og de selv skal få avgjøre hva som er viktige aktiviteter i livet sitt, forklarer Groven.

Frøya kommune har et hverdagsmestringsteam som utfører tjenesten hverdagsrehabilitering. Hverdagsmestringsteamet består av ergoterapeut, fysioterapeut, hjelpepleier og driftskoordinator fra hjemmesykepleien.

Hverdagsrehabilitering er et forebyggende og rehabiliterende tilbud for hjemmeboende. Det erstatter ikke spesifikk rehabilitering av ergo- og fysioterapeuter, sier kommune-ergoterapeuten.

Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: «Hva er viktige aktiviteter for deg nå?».

- For mange er det viktig å mestre hverdagsaktiviteter som for eksempel å stelle seg selv, gå på butikken, lage mat, leke med barnebarn eller gå på kafé. Utgangspunktet for møtet mellom brukere og ansatte i hverdagsmestringsteamet er å finne ut hva som er viktig for den enkelte bruker. Det handler om å fokuset på helsefremmende aktiviteter, på tross av at brukeren har svekket helse, forteller kommune-ergoterapeut Silje Groven.

Fornøyde brukere

Hverdagsmestrings-teamet har stilt spørsmål til to av brukerne som har benyttet seg av tilbudet.

- Treningen har vært til stor hjelp, sier Ingvar Pedersen

Ingvar Pedersen

Hva var årsaken til at du ønsket/fikk tilbud om hverdagsrehabilitering?

- Jeg fikk et hoftebrudd og et brudd i skuldra i sommer, og hadde da behov for mye hjelp. Da jeg flyttet hjem til min egen bolig fikk jeg oppfølging og trening i hjemmet flere ganger i uka. Jeg hadde et ønske om å greie meg mest mulig selvstendig i hjemmet, og var veldig motivert for opptrening.

Hvordan opplevde du tilbudet?

- Jeg synes det har vært veldig positivt å få trening i hjemmet. Hjemmetrenerne har vært veldig positive og behandlet meg godt. Det er trivelige folk som kan jobben sin, og de har hjulpet meg masse.

Hvilke endringer/resultater har du fått av tilbudet?

- Jeg har blitt mye bedre. Treningen har vært til stor hjelp både for beina og skuldra. Fra å ha behov for mye hjelp i starten er jeg nå mye mer selvstendig.

Vil du anbefale dette videre?

- Ja, for alle som havner i situasjoner lik min er dette en fin måte å trene på. Kanskje andre også vil få et mer positivt syn på fremtiden etter skade/sykdom.

- Vil du benytte deg av tilbudet igjen hvis du får muligheten?

Ja, absolutt.

Dette tilbudet vil jeg gjerne benytte, sier Erna Lassen.

Erna Lassen

Hvordan opplevde du tilbudet?

- Meget bra. Det har vært en inspirasjon for meg at hjemmetrenerne har kommet hjem og trent med meg. Vi hadde noen gode samtaler underveis, og det opprettholdt motivasjonen min til å holde styrken i beina ved like.

Hvilke endringer/resultater har du fått av tilbudet?

- Jeg har blitt tryggere. Føler meg tryggere og stødigere ved gange.

Vil du anbefale dette videre?

- Ja, vil anbefale det videre til andre, og snakker gjerne med bekjente om dette tilbudet.

Vil du benytte deg av tilbudet igjen hvis du får muligheten?

- Ja, uten tvil.