Ungdom mellom 16 og 24 år er den mest ulykkesutsatte gruppa i trafikken. «Si ifra» kampanjen er rettet mot denne aldersgruppa, og har som mål å redusere tallet på skadde og drepte ungdommer i bil.

Ungdom tar ansvar

Kampanjen bygger på at de fleste unge er positive og fornuftige ungdommer med gode holdninger til trafikksikkerhet. Det er et mindretall som gjennom sin adferd står for den spesielt risikofylte kjøringen med bil.

- Med synlige kontroller og informasjon legger vi i Statens vegvesen og politiet vekt på å støtte og oppmuntre den positive ungdommen til å ta ansvar og sette grenser for hva de ønsker å være med på eller ikke, sier koordinator for «Si ifra» Marianne Løvhaug Eklo i Statens vegvesen.

Forskning viser at «Si ifra» kampanjen har god effekt på målgruppen. «Si ifra» kontrollene gjennomføres i hele region midt mellom 19. april og 19. mai.