Tilførselsveien ut til industriområdet der MarineHarvest skal flytte sitt lakseslakteri er ferdig. Nå gjenstår planering avtomta på 120 mål, bygging av molo til Horsøya, samt infrastruktur, før det erklart for bygging i 2014.

Teknisk sjef i Hitra kommune Dag Robert Bjørsholsier at alt går etter planen, og at flere bedrifter er interesserte i åetablere seg på Jøstenøya.

- Jeg er godt fornøyd med fremdriften og vi er irute. Samtidig jobber vi med en del nye interessenter, blant andre Bewi ogBr.Sunde som vi er i avtaleforhandlinger med. Ved at vi har lagttilførselsveien langs sjøen kan vi ta løs på hvilket som helst felt iindustriområdet, slik at vi kan plassere nye interessenter der vi ønsker det,sier Bjørshol.

Flere logistikkfirmaer interessert

Når industriområdet er ferdig, vil det bygges veiover Jøstenøya til Kysthavna, som er under bygging ved det gamle fergeleiet påJøstenøya.

- En del logistikkfirmaer har meldt sininteresse, på grunn av at de ser mulighet for å bruke Kysthavna på utsiden avJøstenøya når det kommer i gang ro-ro havn der, med transport av sjømat tilkontinentet og andre varer på retur til Norge. Når fv.714 er ferdig utbedretkan Kysthavna bli et knutepunkt for transport av varer videre til Midt-Norge,sier Bjørshol.

Kysthavna klar i 2014

Kysthavna, som er et samarbeide mellom Hitrakommune og Kristiansund og Nordmøre havn, skal være ferdig operativ i 2014. Dervil også en stor lokal bedrift etablere seg.

- Bache & Co skal bygge fryselager iforbindelse med kysthavna, og vil bruke en betydelig del av området. Så detblir rimelig svært, sier Bjørshol.

Bachke & co har tidligere sagt til lokalavisaat de i løpet av året vil utrede behovet for flere typer lagring.

- Vi er i en tidlig fase, og det er fryselagersom er fokus nå. Men med utbyggingen på Jøstenøya vil det være aktører iumiddelbar nærhet som kan generere store godsmengder. Derfor vil vi utredebehovet for andre terminaltjenester som kjølelagring, tørrlagring ogutelagring. I løpet av året vil vi ha et godt bilde av hvilke type aktivitetersom kommer på Jøstenøya, sa daglig leder i Bachke & Co, Frode Arnesen ijanuar.