Frøya kommunestyre møtes i dag (torsdag) kl. 10 for siste møte før sommerferien. Etter to innledningsforedrag, starter behandlingen av en rekke viktige saker.

Blant de første sakene på saklista er tilsetting av ny rådmann. Som kjent har formannskapet vedtatt å innlede sluttforhandlinger med Svanhild Mosebakken som ny rådmann i Frøya.

Møtet kan du følge på direkten her via lokalavisas nettsider

SE MØTET VED Å FØLGE DENNE LINKEN

Av øvrige saker finnes bl.a. forslag til samarbeid med Frøya Nye Næringsforening om sentrumsutvikling; Innløsing av eiendommen Soltun; Utbygging av Nordskag oppvekstsenter; Skarpneset industriområde; Fellesnemd for helse/omsorgstjenestene for Frøya og Hitra; og søknad om utvidelse av skjenkeareale på Sula.

Last ned hele saklista og alle dokumentene her