Denne uka har fylkesutvalget i Sør-Trøndelag behandlet spørsmålet «Blått kompetansesenter».  Fylkestingets politiske ambisjon er «Verdens beste havbruksutdanning», og det var bred enighet om saken.

Fylkesutvalget vedtok at utredningen av et «Blått kompetansesenter» skal organiseres som et eget prosjekt, eid og styrt av fylkeskommunen. Fylkesrådmannen bes komme tilbake med forslag om organisering av prosjektet for å sikre et tettere og mer forutsigbart samarbeid mellom videregående skole/ressurssentrene, høyere utdannings/forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor for å møte kompetansebehovene i regionen.

Utredningen må i følge fylkesutvalget ha som mål å styrke og videreutvikle utdanningstilbudet i øyregionen. Dette med utgangspunkt i det utdanningstilbud som er etablert ved Frøya og Hitra videregående skoler. Utvalget understreker at det er viktig at de berørte skoler og kommuner blir involvert i utredningsarbeidet.

Til slutt gikk fylkesutvalget inn for at det bevilges  500.000 kroner fra det marine utviklingsfondet til disposisjon for prosjektorganisasjonen som etableres.

Stor og viktig sak

Fylkestingsrepresentant Egil Hestnes (H) mener dette er en stor og viktig sak for framtidig utvikling i øyregionen.

– Jeg tror at dette vil komme til å ha fokus på betydninga for det videregående utdanningstilbudet i regionen, og bidra til ei positiv regional utvikling for nærings- og samfunnsliv, mener Hestnes.

Han påpeker at det forutsettes en sterk lokal og regional medvirkning i utredningsarbeidet ved bl.a. de videregående skolene/felles ressurssenter, kommunene og næringslivet i regionen.

Les også Frøya skal fylle havforskernes hull i Midt-Norge

Egil Hestnes