«Det er stor glede hos oss i dag, vi er veldig glad for at vi vant anbudene! Vi ser fram til å fortsette å drifte disse sambandene slik vi har gjort allerede i mange år. Vi gleder oss nå til å bruke tiden framover til å forbedre tilbudet for våre kunder gjennom bygging av nye fartøy og forbedring av de eksisterende fartøy som skal benyttes i disse sambandene. Totalt skal det bygges fire nye fartøy og tre av de eksisterende fartøy skal gjennom forbedringer / utbedringer.» skriver FosenNamsos sjø i en pressemelding.

Trafikkselskapet signerte i går avtalen med Atb om drift av ferje/båt-sambandene i Sør-Trøndelag. Disse var fordelt på tre anbudspakker, hvorav to berører kollektivtrafikken til øyregionen.

Øyrekka

Til sambandet i øyrekka kommer en ny kombikatamaran som skal bygges og er planlagt satt inn i rute i februar 2014. Katamaranen er en last-/passasjerkatamaran med lastekran om bord, det er plass til 70 passasjerer og 6 personbilenheter (pbe) eller 1 lastebil og 2-4 pbe.

Fartøyet vil få universell utforming, materialer vil bli valgt med omsyn til allergikere og merking vil lagt opp for svaksynte.

«Frøyfart vil være overgangsfartøy inntil den nye katamaranen er på plass.

Frøyaferja, som ble totalrenovert i 2006, skal utbedres ytterligere. Ferjen vil bli gjort bredere i akterenden for å gi bedre plass. I tillegg skal ferjen få universell utforming gjennom montering av heis for rullestolbrukere fra bildekk og til salongen.

Kystekspressen

Mellom Trondheim og Kristiansund kommer to nye katamaraner i løpet av 2014. Den ene planlegges satt i drift i mars 2014 og den andre senest 1. januar 2015. Disse har plass til 275 passasjerer. Båtene vil bli bygget i karbonsandwich og med moderne skjærende skrog for høy fart og lavt forbruk. Med stor skroglengde oppnår vi gode farts- og sjøegenskaper. Båtene skal ha vannjet, som gir bedre komfort for kundene, bedre manøveregenskaper og høyere driftsstabilitet enn propelldrift.

Også disse fartøyene skal ha universell utforming. Salongen er innredet på ett plan for å legge adkomsten for funksjonshemmede. Det vil bli kiosk om bord i de store katamaranene. Det bygges også eget lekerom for barn.

Selskapet sier de vil komme tilbake til mer presentasjon av fartøyene når kontrakt med verftene er signert.