I løpet av tre og en halv time samlet 9. klassingene ved Sistranda skole inn 4.486 kroner, som skal gis videre til årets TV-aksjon. Dette gjorde de ved å bake og selge til åpningsfesten av ”ny-skolen”.

- Baksten ble solgt til elever, foreldre og andre besøkende på åpningsfesten. I tillegg gikk de rundt og spurte om bidrag til aksjonen, forteller kontaktlærer Kjersti Marie Hestnes Hjertø.

Elevene har i ukene 38-43 hatt et større tverrfaglig prosjekt i fagene samfunnsfag, RLE og norsk med temaet ”Menneskerettigheter, fredsarbeid og demokrati”. Elevene har fått en del informasjon rundt bl.a. organisasjonen Amnesty International i forbindelse med det nevnte prosjektet, og elevene ønsket selv å bidra med noe til TV-aksjonen, forteller læreren.

Elevene på bildet er Isabell Sivertsen, Iver Tanemsmo og Catharina Sæther. De er elevrådsrepresentanter for hver sin 9.klasse.