Man trenger ikke ha fulgt så mange politiske møter i herredshuset på Frøya for å ha skjønt at det det blant en stor del av politikerne der finnes en svært inngrodd skepsis til hva deres kolleger på Hitra kan finne på. I nyere tid er det saken om Dolmsundbrua som har skapt den største spliden. Hitterpolitikernes definisjon av Fillan som regionsenter er en mindre sak i så måte. Øyvind Johansen har i de periodene han har fungert som ordfører kommet med flere konkrete invitasjoner om samarbeid. Han har pekt på at Frøya blant annet har storkjøkken og svømmehall som kan komme begge kommunene til gode. Men nei: Hitra skal ha sitt eget storkjøkken og eget terapibad. Dette i seg selv har bidratt til å forsterke skepsisen til hva Hitra egentlig mener med samarbeid.-Tror frøyapolitikerne at Hitra vil ha samarbeid kun hvis Hitra får hovedtyngden av lokaliseringene og arbeidsplassene?-Jeg må innrømme at tanken har streifet meg, spesielt etter responsen jeg fikk på innspillet om felles kjøkkendrift. Men det er slike tanker vi nå bare må få luftet ut og lagt bak oss. Vi er i en økonomisk situasjon som sier oss at nå må vi få til et samarbeid om absolutt alt det kan lønne seg å samarbeide om. Vi har ikke råd til å være mistenksomme lenger, sier Øyvind Johansen.Frøyaordføreren bedyrer at han reiser til fellesmøtet om interkommunalt samarbeid med et åpent sinn. Han ønsker også å balansere inntrykket av at han har vært generelt mistroisk til sine kolleger på Hitra. Frøya + Hitra= sant?

Torsdag 5. september skal formannskapene i de fem kommunene Aure, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya ha et fellesmøte på Fillan. Tema er interkommunalt samarbeid, eventuelt kommunesammenslåing. HF vil ukene i forveien kjøre en artikkelserie hvor vi ser på hva et tettere forhold mellom kommunene kan bety. Vi konsentrerer oss først og fremst om Hitra og Frøya, og spør blant annet:- Bommene forsvinner snart, og vi får et felles arbeidsmarked. Men vil også bommene oppe i hodene til folk forsvinne? Er fordommer mellom øyene den største bremseklossen?- Hva kan man samarbeide om, og hva tjener man på et samarbeid?- Sammenslåing eller bare et utvidet samarbeid - hva er best?- Har kommunene råd til å la være og slå seg sammen?- Vil det lokale folkestyret bli svekket i en «storkommune». Hva skjer med utkantene?- Tror politikerne at de kan bli enige om noe?Les artikkelserien i lokalavisa

Ordfører Øyvind Johansen innser nødvendigheten av tettere samarbeid med naboene.