- Jeg har bedt politimesteren om å analysere grunnlaget for lokaliseringen ved å legge inn en del kriterier som er viktige å fylle opp. Det bør gjøres av objektive folk som ikke tilhører øyregionen. Det finnes en analysegruppe på politihuset som har oversikt over justissaker og restanser, og operasjonssentralen har fått en god oversikt etter hvert utrykninngen til øyregionen etter hvert. Og han bør også lytte til hva begge kommunestyrene sier i sine uttalelser om lokaliseringen, sier Dagfinn Herskedal, lensmann på Hitra og Frøya, som vil holde seg unne selve lokaliseringsdebatten.

- Jeg har ikke personlig involvert meg fordi jeg skjønner at min mening kan oppfattes subjektivt. Men jeg håper at avklaringen kommer snart nå, mener Herskedal.