Rådmann Roger Antonsen orienterte om budsjettet i dagens(tirsdag) formannskapsmøte i Hitra.

- For årets budsjett er vi på mållinjen med å få til et saldert budsjett i null. Men for årene som kommer er det usikkerhet i forhold til statlige overføringer og vi må ned på utgiftene til drift for å møte neste års utfordringer, gitt at det blir samme befolkningsvekst som før. Men det klarer vi, sa rådmannen.

- Rom for å balansere driftsnivået

- Administrasjonen har tatt et dypdykk i rammeområdene for å kartlegge situasjonen, og vi ser at tjenestenivået og tilbudet er mer enn godt nok. Derfor er det rom for å balansere det for å gjøre driftsnivået mer bærekraftig frem i tid, sa rådmannen blant annet.

Smartere måter å bruke pengene på må til for å opprettholde tjenestetilbudet.

- Virkemidlene for å opprettholde kvaliteten er at må vi tenke nytt og gjøre oppgaver på andre måter. Samtidig har vi innført nye målekart med fokusmål og måleindikatorer som i større grad hjelper oss å fokusere på målene.

Bredere orientering torsdag

Rådmannen skal gi en bredere orientering om budsjettet i kommunestyret torsdag.

Formannskapet skal behandle budsjettet i slutten av måneden, før det skal endelig vedtas av kommunestyret i desember.