Transportkomiteen på Stortinget avgir i dag sin innstilling til finansiering av lakseveien, del 1.

Det betyr at de syv første tiltakene på veien gjennom Snillfjord får klarert finansiering med inntil 50 prosent bombetaling. Det er beregnet at de syv underprosjektene som nå blir klarert, vil koste 760 millioner kroner.

Fire av disse tiltakene er allerede gjennomført/ under gjennomføring:

• Ulvstubakken

• Valslagtunnelen

• Fenestunnelen

• Mjønes - Brattstiåsen - Nessavatnet

De tre nye utbedringene som nå blir finansiert er:

• etablering av to bomstasjoner

• ny vei og tunneler i Snilldal (inkludert Fossantunnelen og Snilldalstunnelen)

• ny vei utenom Krokstadøra inkludert bru over Snilldalselva og Bergselva samt Åliatunnelen.

Det betyr at det i neste runde må søkes om finansiering på tre gjenværende prosjekter:

• Kryssing av Åstfjorden med bru og tunnel Tjørna - Mjønesaunet, og tunnel under Mjøneshatten

• utbedring av eksisterende vei langs Snilldalselva

• Våvassstunnelen inkludert Våda ytre bru med tilførende veier

I Transportkomiteens innstilling er det poengtert at man «imøteser en ny proposisjon til Stortinget så snart prosjektplaner og finansieringsopplegg foreligger.»

Leder i transportkomiteen, Linda Helleland (Høyre) sier til hitra-froya.no at dette gjerne må oppfattes som en oppfordring til å stå på med prosjekteringen.

- Det må jo en ny søknad til Stortinget om bomfinansiering av den siste delen. Og vi har mange søknader i kø, og det tar tid å få ting gjennom, sier Helleland.

Komiteen presiserer også at man må søke en så effektiv bompengeinnkreving som mulig, og oppfordrer vegdirektoratet til å inngå avtale med Trøndelag Bomveiselskap om drift og finansiering av bompengeprosjektet.

- Høyre og Frp ønsker å få ned den andelen trafikantene skal betale, og da kan man ikke ha mange lokale bomselskaper som bidrar til fordyring. Det går nok mot at vi får noen få nasjonale bomveiselskaper, sier Linda Helleland.

At transportkomiteen på Stortinget har avgitt sin innstilling om bomveiprosjektet, betyr i realiteten at den er ferdigbehandlet og klarert. Debatt i stortingsalen med påfølgende vedtak skjer torsdag 5. desember.