- Mange opplever dårligere informasjon og svekket rutetilbud i distriktene etter det siste regionanbudet. Musikkvideoen som elever ved Orkdal VGS lagde; ”Av og te”, sier mye om hvordan Atb nå oppfattes av mange i distriktet.

Det sier fylkestingspolitiker Audun Otterstad, fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag. Han sikter til musikkvideoen to russejenter laget på melodien til Taylor Swifts sang "I knew you were trouble" og der teksten er omskrevet teksten til å handle om lokalbussen. Eller rettere sagt mangel på sådan. Videoen "Shame on AtB" ble heftig delt på sosiale medier for et par uker siden.

Otterstad trekker fram dette video-påfunnet for å understreke opplevelsen mange har med busstilbudet rundt om i Trøndelag for tida, og har forberedt flere spørsmål til fylkesordføreren under neste ting.

- Den 12. februar kunne vi lese i Adresseavisen at ATB har et merforbruk på 156 millioner kroner, senere korrigert til 125 millioner. Hva har skjedd med selskapet og kollektivtrafikken som var et skritt foran, innovativ og sto for en vekst på over 50 % av reisende med buss i Trondheimsregionen? Hva er forklaringen på dette store merforbruket, fylkesordfører? Hvordan er det mulig å ikke avdekke en så stort merforbruk før ved årsoppgjøret? spør han.

Kundeløftet gitt fra Atb er å gjøre det attraktivt og populært å reise kollektivt. Otterstad mener selskapet nå har en stor oppgave med å gjenreise tilliten i dette fylkestinget og hos den menige trønder.

- Jeg har merket meg at det blir en debatt om eierskapet i AtB i apriltinget. Det er en debatt jeg ser fram til. Kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag er fylkestingets ansvar, og hvordan vi organiserer den påvirker i stor grad hvordan tilbudet til våre innbyggere blir, og hvordan det oppfattes, sier Otterstad.

Se den omtalte videoen her