At frøyarådmann Per Gundersen skrev under en intensjonsavtale med Salmar om visningskonsesjon for oppdrett knyttet til det nye kultur- og kompetansesenteret, uten at avtalen var forelagt politikerne, har skapt reaksjoner.

Men flere sentrale politikere ser også at dette er en avtale som kan vise seg å være så verdifull for kommunen når det gjelder å sikre drifta av den nye storstua,  at de er moderate i sin kritikk av det som har skjedd.

- Rådmannen skrev under på en avtale som kan gi gode inntekter. Og det er helt rett å gå inn en sånn avtale. Og det kan være rett å holde den konfidensiell av forretningsmessige hensyn, også.  Men det handler om rekkefølgen ting har skjedd her, og hvorvidt det var rett å skrive under uten at vi hadde hatt en politisk behandling. Og om det burde vært en mer gjennomtenkt undersøkelse, der man også forhørte seg med flere aktører, før man gikk inn avtalen. Derfor han jeg også bedt om at vi får en juridisk vurdering av det som er gjort, sier Hallgeir Bremnes (Frp).

Mange eksempler på slike avtaler

Han er derfor ikke helt på linje med sin partifelle Terje Grytvik, som har meldt inn saken for kontrollutvalget, og mener intensjonsavtalen kan være brudd på konkurranselovgivningen.

Bremnes kan ikke se at det er noe galt i at kommunen knytter seg til en oppdrettsaktør i en slik sak, og viser til mange av denne typen konsesjoner er etablert mellom en offentlig og en privat aktør. Han viser blant annet til avtalen mellom Kystmuseet (som er offentlig) og Lerøy Midnor om visningsanlegget på Hitra.

Holdt hemmelig til søknaden var levert

I dag måtte rådmann Per Gundersen svare formannskapet om intensjonsavtalen han skrev under med Salmar. Her gis Salmar ekskusiv rett til å drive formidling av oppdrettsaktivitet i Frøya kultur og kompetansesenter. Avtalen ble skrevet under uten politisk behandling, og holdt hemmelig til Salmar hadde levert sin søknad om visningskonsesjon til fiskeridirektoratet.

Da dette ble kjent, reagerte Lars Måsøval i Måsøval fiskoppdrett kraftig. De har nemlig vært inne i en tilsvarende prosess sammen med Frøya videregående. Her var kommunen invitert in som samarbeidspartner, men de trakk seg ut på et tidlig tidspunkt (uten at noen ennå har tatt rede på hvem fra kommunen som tok den avgjørelsen).

Kan ikke se sammenheng mellom sakene

I dag ble det stilt spørsmål rundt begge disse prosessene. Rådmann Per Gundersen er i ferd med kartlegge på hvilken måte, og i hvilken grad, kommunen var involvert i planene til Frøya videregående og Måsøval fiskoppdrett. Han sier han ennå ikke kan gi noe svar på hvem fra kommunen som eventuelt var involvert i dette sommeren/høsten 2011.

Han kan heller ikke se noen sammenheng mellom denne prosessen, og den som ble satt i gang av Salmar, og som kommunen nå har skrevet intensjonsavtale om.

- Jeg hadde overhodet ikke kjennskap til planene som Frøya videregående og Måsøval hadde jobbet med, og som så vidt jeg forstår, var lagt bort da Salmar tok kontakt med oss, sier Per Gundersen.

- Men du skrev under intensjonsavtalen med Salmar uten at den ble politisk behandlet. Hvordan ser du på det nå, etter at spørsmålene rundt dette har kommet?

- Jeg ønsker ikke å kommentere det nå. Politikerne har bedt om en redegjørelse, og det skal de få, svarer Per Gundersen.

Kan bety viktige penger

I likhet med Hallgeir Bremnes ser også ordfører Berit Flåmo positivt på innholdet i den avtalen som er inngått.

- Den kan bety penger som blir viktig for å få til drifta av kultur- og kompetansesenteret, sier ordføreren

Det er antydet i forslaget til budsjett for kulturhuset at en slik visningsdel kan bety «omsetning» på cirka to millioner årlig.

- Bør være åpenhet

- Men er det greit at avtalen ble inngått uten politisk behandling?

- Det er nok i gråsonen. Men det er jo en intensjonsavtale, og ikke en reell avtale. Men jeg ser at den burde vært lagt fram for politisk behandling. Alle avtaler bør forelegges formannskapet, og det bør være åpenhet rundt dem, sier ordfører Berit Flåmo.

Ordfører Berit Flåmo mener rådmann Per Gundersen kan ha opptredd i gråsonen, men ser samtidig at avtalen han skrev, kan være mye verdt for kommunen.