Ketil Solvik-Olsen sier at med  ny regjering skal bompengeandelen reduseres.

-Men vi har en formidabel oppgave. Før sin avgang vedtok den rødgrønne regjeringen at 90 nye bomstasjoner skal bygges de neste fire år. Enkelte av disse ville ha driftskostnader på over ti kroner per bilpassering! De siste fire årene under rødgrønt styre ble bompengegjelden doblet til over 35 milliarder kroner. Det sier litt om en bompengebruk ute av kontroll, mener samferdselsministeren.

- Mistet oversikten

Han hevder Senterpartiet vedtok så mange bomstasjoner at de mistet oversikten.

- Jeg ble bedt om å beregne omfanget. Svaret er altså 90 bomstasjoner. Men la meg slå fast, det blir ikke 90 nye bomstasjoner. I regjering har vi allerede fått gjennomslag for å fjerne bomstasjoner eller redusere satsene.

- Uken før varslet vi kutt i bompengesatsene på E16 ved Bagn i Oppland. NTB nevnte det ikke med et ord. Det har visst ikke så stor nyhetsverdi.

- FrP gikk til valg på å kutte bompenger. Som kjent fikk vi ikke flertall for å fjerne alle bomstasjoner. Enkelte kritikere hevder FrP skulle trumfet dette gjennom likevel. La meg minne om at H/FrP-regjeringen er en mindretallsregjering. Vi kan ikke tvinge gjennom våre standpunkt, verken i regjering eller i Stortinget. Vi må forhandle og kompromisse. Og i den situasjonen klarer vi å redusere bompengesatser og kutte driftsutgifter. Men, vi møter store protester fra de rødgrønne for hver bomstasjon vi fjerner, påpeker Solvik-Olsen.

Bompengereform

Han forteller at det jobbes med en større bompengereform.

Ketil Solvik-Olsen