I Trøndelag slukket FM-signalene til NRK-kanalene den 8. februar. Snart står de kommersielle kanalene for tur, så som P4 og Radio Norge, samt noen lokalradioer. Det skjer for vårt vedkommende den 21. april.

Dekningskartet i denne artikkelen viser hvilke områder som blir dekket av kommersielle DAB-radiokanaler, ifølge oversikten på nettstedet radio.no.

Øyværinger har allerede gjort seg en del erfaringer med DAB+ etter at NRK-kanalene forsvant fra FM-nettet i februar. Einar Brendboe på Småg ved Melandsjø er en av de som har engasjert seg sterkt for å finne ut av hvilket utstyr som egner seg best.

Det er mange typer og sorter radioer på markedet og av forskjellig kvalitet på antenne og lyd, for en god radio ligger prisen på ca. 1000 og oppover. Mulighetene og innstillingene er mange, med 5 og 10 forhåndsinnstilte kanaler på DAB båndet.

Utvalget er stort på DAB radioer og betjeningen har forståelse for at det kan være ulike lytterforhold, men det er hjelp få sier Ann Lisbeth Sørdal og Gunn Skagen ved Coop Elektro på Sistranda.

- Det er vel plasser på Hitra og Frøya som ikke har dekning i DAB-sendingene, men der det er gode lytteforhold er det ikke noe problem. Verre er det der det er lite eller ingen dekning. Har du ikke signal er det et problem og har du et redusert signal er det antennen som avgjør om det er mulig med mottak av sendingene. På NRK-kanalene er det ganske god dekning på Frøya, men det er noen hull og noe flere hull på dekningskartet på Hitra. De kommersielle kanalene er noe mere usikker både på Hitra og Frøya, sier Brendboe

Salget av DAB-radioer har tatt seg opp her ute på øyene, fortelles det ved Coop Elektro på Sistranda. Brendboe har her fått låne fem radioer i forskjellige prisklasser.

- Jeg dro med radioene til et sted med middels eller dårlig mottakerforhold. Det viste seg at alle fem radioene gjorde mottak av god kvalitet, noe som må bety at antennene er bedre enn tidligere omtalt i Hitra-Frøya. Det å ha DAB-signal betyr ikke at det er stabilt, selv inne i et rom er det forskjeller på mottak signalene og de varierer fra dag til dag. NRK har en gedigen forbedringsjobb å gjøre om dette skal bli vellykket der signalene er redusert eller dårlige, mener Brendboe.

Hans radiotesting viser at lydkvaliteten er forskjellig fra de billige til de med middels eller noe høyere pris, og at det er stor forskjell på betjening og lettfattet meny på radioene.

- Med god veiledning fra salgsstedene kan dette gå bra og fornøyde kunder er gode kunder. Men det trengs fortsatt oppgradering og utbygging av nettet fra NRKs side om alle skal bli fornøyd, mener han.

I Norge benyttes nå en standard kalt DAB+, som blant annet gjør det mulig å få plass til flere kanaler i DAB-nettet. I FM-båndet var det plass til kun fem riksdekkende kanaler. På DAB-nettet er det rundt 25 kanaler som er riksdekkende, og dette trekkes fram som et viktig argument for teknologien, sammen med bedre lydkvalitet uten skurring.

I tillegg til lyd, kan en DAB+-kanal også sende tekst og enkel grafikk.

De digitale radiosignalene distribueres via to separate blokker med DAB-kanaler i Norge, en kommersiell og en statlig blokk. Sistnevnte inneholder de fleste NRK-kanalene, og det er et krav at disse skal ha 99,5 prosent dekning ifør FM-senderne kan skrus av. Den andre blokken inneholder de kommersielle radiokanalene, med krav om 90 prosent dekning.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no