- Vi er veldig glade for i dag å kunne presentere Øyrekkas nye turistinformasjonsside på nett, Øyrekka.no. Dette er en side hvor du vil finne alle store og små aktører innenfor turisme i hele øyrekka på utsiden av Frøya. Gullrekka blir vår flotte øyrekke kalt – nå er gullrekka samlet på nett!

Slik beskriver Tove M. Vedal Wold og Hege Stordahl-Bekken den nye informasjonssida for øyrekka utenfor Frøya.

- Vi ser at det haster med å sette i gang tiltak for Øyrekka; den nedadgående trenden synes konstant, og den snur seg ikke av seg selv. Turismegruppas forslag om en egen turistinformasjonsside for Øyrekka, synes vi var for god til at forslaget ikke skulle realiseres. Det er bakteppet for at vi nå har laget denne siden, og vi har god tro på at vi vil få med oss kommunen og andre som bidragsytere, forteller de.

Idéen til en egen informasjonsside for Øyrekka er ikke ny, den ble først lagt fram for kommunen høsten 2014. Dette i forbindelse med det fokuset som da ble satt på hvordan innbyggere, politikere og kommune skulle klare å berge bosettingen i Øyrekka.

- Øyrekka.no tar for seg hele øyrekka i fra Halten i nord til Titran i sør. For oss er det helt naturlig å ha med Titran, da vi ser på plassen som en naturlig forlengelse av Øyrekka, geografisk som historisk. Med sin nærhet til fiskeressursene, har Titran mange likhetstrekk med øysamfunnene, ikke minst i et historisk perspektiv, sier damene bak nettstedet..

Øyrekka.no skal være en non-profit side som er gratis for alle aktører med innhold fra alle som driver turismerelatert næring.

- Dette synes vi er en forutsetning for å kunne gi god turistinformasjon. Det har vist seg å være mange små aktører som ikke eksisterer på de forskjellige web-portalene, nettopp fordi kostnaden ikke står i forhold til det omsetningsivået de har per i dag, sier Wold og Stordahl-Bekken.

- Det er relativt nytt å tenke turismenæring i Øyrekka, og vi kan ikke forvente at veldig små aktører alene, eller én stor aktør, skal løfte Øyrekka som et turistmål – vi er avhengige av å ha en kommune som har tanker rundt turismenæringen og som ønsker å satse på dette. Her kan vi se og lære av Hitra som har satset på turisme i flere år, og som i stor grad har lyktes med det. At Frøya ligger lengst ut og «langt fra allfarvei», må vi snu til noe positivt, framfor å tenke at vi ikke klarer å få turister helt ut hit – noe som kanskje har vært en utbredt holdning på Frøya, forteller de.

Det er lagt ned mye arbeid i å utarbeide sida, og med flere penger i prosjektet vil også innholdet bli oversatt til flere språk.

- Vi vil gjerne få benytte anledningen til å gi en stor takk til alle som har bidratt med bilder. Det finnes veldig mange flinke hobbyfotografer på Frøya, og også feriefolk har mer enn gjerne villet bidra med sine bilder. Også profesjonelle fotografer har bidratt med bilder uten å ta seg betalt. Siden prosjektet foreløpig har et budsjett på kroner null, og baserer seg på ren dugnadsjobbing, setter vi stor pris på slike bidrag, sier de.