Har kjørt skytteltrafikk med lastebiler fulle av snø siden i dag tidlig