Tok stilling til bruken av en historisk stor sum med penger