- Takk for to timer med glede, håp og menneskelig godhet

foto