Tre ganger gjennom helga og mandagen har Hemne Kraftlag søkt om dispensasjon fra streiken i energibransjen for å få lov til gå inn å rette en strømfeil på Hemnskjela. Begrunnelsen "Fare for liv og helse" er brukt i to av de tre søknadene, og situasjonen for en familie med to små barn er spesielt trukket fram.

"Fare for liv og helse. Kunde NN (anonymisert av lokalavisa) er fastboende på Hemnskjel. Familien består av 2 voksne og to barn på henholdsvis NN år og NN år. Pga av ovennevnte feil er familien uten kokemuligheter, varmt vann og fungerende varmepumpe. Det blåser sterk vind i området og temperaturen er ca. -2° C." Det skriver Hemne kraftlag i den ene søknaden til El og IT Forbundet om å få lov til å jobbe under konflikten og å utbedre feilen.

17 tatt ut i streik

Ifølge konsernleder Per Arne Kaarstad i kraftlaget har alle tre henvendelsene blitt avvist av streikekomiteen.

- Alle dispensasjonssøknader er avslått, sier Kaarstad til Hitra-Frøya mandag ettermiddag og beklager sterkt følgene streiken nå påfører kunder på Hemnskjela.

Bakgrunnen er en konflikt rundt sentrale forhandlinger om ny tariffavtale. 17 ansatte i Hemne Kraftlag er tatt ut i streik, og selskapet har varslet at det vil kunne bli problemer med å få utbedret feil på strømnettet. Lørdag ettermiddag ved 16-tida skjedde nettopp dette; en bryter ved nettstasjonen i Vorpbukta på Hemnskjela er ødelagt og strømleveransene i området er svekket.

Ifølge Hemne kraftlag er de 43 fastboende og fritidsboliger tilknyttet trafokretsen.

- Fungerer på lavbluss

I dag tidlig publiserte lokalavisa Hitra-Frøya et leserinnlegg fra en frustrert fritidsbeboer:

- Det betyr at jeg må leve i mørket, prisgitt dagslyset så lenge det varer i november, og det betyr i tillegg at jeg må reise over til Hitra for å innta et varmt måltid; tørrmat går til nød, og kaffetrakteren fungerer på lavbluss; ellers er varmekabler ute, fryser og kjøleskap helt på grensa slik også varmvannstanken er det, og lyset, ja si det, det er ikke all verden, beskriver Oddmund Hagen i innlegget.

Lørdag kveld begynte problemene å melde seg for flere. Dispensasjonssøknader lokalavisa Hitra-Frøya har fått innsyn i, viser at kraftselskapet er bekymret for situasjonen.

Klokka 19:57 leverer nettsjef Hans Sæter denne søknaden til streikekomiteen om dispensasjon for utføring av arbeid under konflikt:

"Fare for liv og helse. Det er 43 fastboende og fritidsboliger tilknyttet trafokretsen. Det blåser sterk vind i området og temperaturen er ca. -2° C."

Senere samme lørdagskveld, klokka 21:32, følger Sæter opp med ny søknad. Denne gang med begrunnelsen referert innledningsvis i artikkelen.

- Sterkt ønske om å skjerme mindreårige

Mandag klokka 14 er situasjonen fortsatt uløst. Da sender konsernleder Kaarstad selv en ny henvendelse til El og IT Forbundet:

"Det vises til tidligere dispensasjonssøknader i forbindelse med ovenstående. Som kjent er det fremdeles sterk østavind i området, og temperaturen har falt ytterligere siden lørdag kveld. Aktuell familie mangler tilstrekkelig varmt vann til nødvendig personlig hygiene, fyring med vedovn er lite effektivt i døgnets 24 timer med dagens værforhold. Vi understreker spesielt vårt sterke ønske om å skjerme mindreårige fra de negative konsekvenser avslaget så langt har medført. "

Lokalavisa Hitra-Frøya har vært i kontakt med distriktssekretær Torstein Johansen i El og IT Forbundet Distrikt Trøndelag. Han viser til at de streikende er underlagt Trøndelag Energiforening og at det er en sentral streikekomite som håndterer dispensasjonssøknadene. Lokalavisa har foreløpig ikke fått kontakt med riktig person i streikekomiteen for en kommentar.

Lovlig konflikt

Kaarstad i Hemne kraftlag har også orientert brevskriver Hagen om bakgrunnen for konflikten.

- Det er i mange energiselskaper en arbeidskonflikt/streik som følge av uenighet om nivå på kompensasjon for beredskapsvakt. Dette er en lovlig konflikt som følge av uenighet i tariffspørsmål, skriver han.

- I det tilfelle du referer til, søkte vi omgående den lokale streikekomite om dispensasjon, slik at vi kunne sende ut mannskap for å reparere feilen. Vår søknad ble avslått.  Vi anket deretter avslaget med begrunnelse at en av husstandene hadde mindreårige barn, samt kuldegrader og sterk vind. Også anken ble avslått. Hemne Kraftlag har derfor ikke ytterligere virkemidler for å avhjelpe situasjonen, skriver Kaarstad.

Konsernlederen beklager sterkt de ulemper og problemer konflikten nå skaper for kundene.

- Vi vil fortsatt søke å avhjelpe disse gjennom dispensasjonssøknader til vår lokale streikekomite, uttaler Kaarstad.

Har innvilget på Østlandet

Meklingen mellom EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat og KS Bedrift brøt sammen 22. september. Striden dreier seg om avspaseringsordningen for beredskapsvakter i energisektoren. Etter flere opptrappinger er over tusen ansatte i 73 selskaper i streik.

Bedriftene som er rammet av streik, har rundt 380.000 av landets om lag 2,5 millioner strømkunder. Energistreiken omfatter bedriftene organisert i KS Bedrift, mens driften hos bedrifter organisert i Energi Norge går som normalt.

Ifølge NTB er det etter uværet i Buskerud og Telemark i helga innvilget 20 søknader om dispensasjon i dette området.