I tirsdagens formannskapsmøte fikk endelig politikerne se ett underskrevet eksemplar av avtalen med Kjør for livet fra høsten 2011. Den var underskrevet av daværende rådmann Ole Henrik Fjørstad på vegne av kommunen, og innebar at kommunen gikk inn med 360.000 kroner til Kjør for livets prosjekt på Frøya.

- Jeg registrerer at det er underskrevet av rådmannen, og jeg registrerer at det er underskrevet før det hadde vært noen som helst orientering om dette politisk. Dette er meget merkelig opptreden, var Arvid Hammernes (V) sin umiddelbare kommentar i dag.

Ordfører Berit Flåmo sa seg enig.

- Jeg har heller ikke sett avtalen før nå.

- Noen fikk innpass

Hammernes pekte på at det også var en lignende sak, fra samme tida, da rådmannen bevilget 100.000 kroner til NMK Frøya til et opplegg med Sistranda skole.

- Dette viser at det var mulig for noen å få innpass i kommunen gjennom rådmannen. Det er egentlig skremmende det som har skjedd, sa Arvid Hammernes.

- Vi bør i alle fall passe på dette med tanke på den framtidige rådmannen, sa Kristin Reppe Storø (Ap).

Men hun og de øvrige politikerne konkluderte med at det ikke var noe å gå videre med, da ansettelsesforholdet til Fjørstad nå er avsluttet.