Frøya kommunestyre hadde også i siste møte forsommerferien en lukket orientering om status for Nordhammervika nærinsgområde.Frøya kommune er i forhandlinger med Aqualine om utleie eller salg av en størredel av det planlagte området. Ordfører Berit Flåmo er inhabil i saken, dahennes mann er en av interessentene til næringsareal. Forhandlingene lederdermed fra kommunens side av varaordfører Martin Nilsen.

Han forteller at kommunestyret i siste møtet ga et nytt mandatknyttet til forhandlingene, og at man ennå ikke er i mål.

- Men vi har gode samtaler, og målet er fortsatt at vi skal kommetil enighet. Det blir ikke noe nytt møte med Aqualine før i august, men vikommer til å holde kommunikasjonen åpen gjennom sommeren, sier varaordførerMartin Nilsen.

Arbeidende styreleder Geir Furberg iAqualine er på ferie, og det har ikke lyktes lokalavisa å få noen kommentar frahan i dag.