Formannskapet har utarbeidet et brev med adresse til justisministeren, angående prosessen rundt ansettelsen av lensmann på Frøya, som i dag fikk full støtte fra kommunestyret.

- Bakgrunnen for brevet er å få i vei en kraftig reaksjon og vårt syn på tilsettingen av lensmann. Jeg har en oppfatning av at politimesteren trenerer tilsettingen, og at søkere har trekt seg unna på grunn av det går for seint og at de ikke har fått tilbakemelding fra politimesteren. I brevet prøver vi også å få frem at Frøya lensmannskontor blir nedbemannet ved at ledige stillinger blir flyttet over til nabokommunen. Det har jeg fått bekreftet fra politimesteren i svar på en mail, der han sier at han jobbet etter et forslag om nedbemanning på Frøya og en styrking av fagmiljøet i nabokommunen. Jeg har også kontaktet stortingspolitikere som har sett på prosessen, og fått tilbakemelding at det skjer en skjult nedleggelse av Frøya lensmannskontor, sa Flåmo til kommunestyret, som stilte seg bak uttalelsen.

Flåmo håper å få overlevert brevet til justisministeren allerede på fredag.

- Jeg håper å få levert brevet i morra, i en samling der justisminister Grete Faremo skal være.

- Han er rett og slett ikke brukbar

Helge Borgen ønsket at brevet kunne vært formulert i kraftigere ordelag.

- Min umiddelbare reaksjon er at brevet ikke er spisset så mye som jeg kunne ønsket meg. Vår merkelig politimester legger søknaden til Frøya lensmannskontor nederst i bunken, og venter bare på at den eneste kvalifiserte søkeren skal trekke seg. Denne mannen burde egentlig vært kalt inn på teppet til politdirektøren og blitt fortalt hva han skal gjøre. Han er rett og slett ikke brukbar. Jeg håper de forstår det når de leser brevet, sa Borgen.