Fisker Jarle Sirivik sier undervannsdetonering vil ødelegge fisket i området.