Kryssingen av Dolmsundet er en historie som har versert i over 20 år, og som i mange sammenhenger er blitt et symbol på uenighet og nabokrangling mellom kommunene Hitra og Frøya. I forbindelse med bygging av Hitratunnelen (åpning 1994) og Frøyatunnelen (åpning 2000) startet diskusjonen om hvor hovedveien mellom tunnelene skulle krysse Dolmøya og Dolmsundet.

Her er noen av "høydepunktene":

Juni 1995:

Daglig leder ved Kvernhusvik skipsverft, Otto J. Lien, mente en ny lavbru ville utgjøre en trussel for verftet og forlangte at ny bru skulle bygges ved siden av eksisterende bru (Vettastraumen). Samtidig forlangte Frøya-samfunnet at nybrua ble lagt slik at korteste trase ble valgt.

Oktober 2000:

Miljøverndepartementet vedtar å følge Hitra kommune sitt forslag til brutrase over Dolmsundet. Det betød at nybrua ble flyttet vestover til Vettastraumen slik at Kvernhusvik Skipsverft ikke ble stengt inne. Samtidig betød vedtaket at veitraseen til og fra Frøya ble 3,8 kilometer lenger.

Hans Stølan i Frøya Ap markerer at de vil at veien over Dolmøya skal gå rett fram over Dolmsundet og ikke i en sving som forlenger traseen med 3,8 kilometer.

Juni 2002:

Frøya Arbeiderparti puster i glørne etter den hete striden mellom Hitra og Frøya om Dolmsundbrua. Partimedlemmene ber Miljøverndepartement ta opp saken på nytt. De påpeker at Kvernhusvik skipsverft ikke har vist noen utvikling som tilsier at brua blir til hinder. «Fornuften overbord» står det på plakaten partileder Hans Stølan slår ned i veikanten like ved bomstasjonen på Dolmøya. Arbeiderpartiets medlemmer markerer at de vil at veien over Dolmøya skal gå rett fram over Dolmsundet og ikke i en sving som forlenger traseen med 3,8 kilometer.

2002:

Det rapporteres inn at det i den nå gjeldende veitraseen befinner seg en hekke-lokalitet for den utrydningstruede fuglearten hubro.

2009:

Hitra kommunestyre kommer med sin viljeserklæring om rett fram-løsning.

Januar 2010:

Direktoratet for naturforvaltning (DN) tilrår at en tar opp igjen den allerede utredede ”rett-fram-traseen” Melkvika – Vågan. Det ser for DN ut som traseen Melkvika – Vågan på alle måter framstår som det mest framtidsrettete og samfunnsnyttige alternativet.

Mai 2011:

Samferdselsministeren Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) sier at staten vil bidra med 100 millioner kroner til den nye brua.

- Dette er en marerittsak som har ridd dette samfunnet i snart 20 år. Det har vært akilleshælen for å få til godt samarbeid mellom Hitra og Frøya. Nå har har vi løsninga på plass, uttaler Hitra-ordfører Ole L. Haugen.

18. juni 2013

Statens vegvesen og NCC Construction signerer avtale om bygging av ny bru over Dolmsundet, etter "rett fram-alternativet.

Desember 2014:

Det blir kjent at byggingen av brua er kraftig forsinket. Det som skulle bli en åpningsfest sommeren 2015, ble av entreprenør og Statens vegvesen anslått til ca februar 2016. I desember 2014 sendte Statens vegvesen ut en pressemelding der datoen er enda mer skyvd ut i tid.

28.oktober 2015:

Markering av at bru-byggerne har fått koplet sammen elementene og det er endelig mulig å gå over nye Dolmsundbrua.

Mai 2016:

Åpningsfesten er anslått til mai 2016.