Årets første kommunestyre på onsdag, ble innledet med temamøte om kommunereformen. Saken ble åpnet uten innstilling, men det var likevel et håp om å lande et mer eller mindre konkret vedtak å styre etter, frem mot en folkeavstemning i april og kommunestyrevedtak til sommeren.

- Dette temaet er antagelig det største og vanskeligste spørsmålet som vi, i alle fall innledningsvis i denne perioden, begir oss i kast med, sa ordfører Ole Haugen i innledningen.

- Dette har vi formelt holdt på med i halvannet år, men de første spe uformelle diskusjonene startet da man skjønte at det ville komme en kommunereform, for et par år siden, sa Haugen og gikk gjennom en oppsummering av arbeidet med reformen frem til i dag.

Siden kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sparket i gang kommunereformen høsten 2014, har Hitra kommune gjort unna flere sonderingsmøter med ulike konstellasjoner av kommuner, både nordover kysten, vestover i innlandet og sørover langs kysten, over fylkesgrensen.

Etter hvert de fleste alternativer falt vekk, etter at de respektive kommunestyrer har gjort sine foreløpige veivalg.

For Hitra sin del har fire alternativer endt opp med å være mer eller mindre aktuelle, og i kommunestyremøtet onsdag ble det gjort en uformell avstemning for å sile ut favoritten blant disse.

Stemte over flere alternativer

- Skal vi gjennom en folkeavstemning, så må det være knyttet til et sammenslåingsalternativ. Da må kommunestyret avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med noen, og deretter gjøre alternativene til et ja, eller nei-valg for folket til våren, sa Haugen, og minnet om at kommunestyret må gjøre et endelig vedtak innen 1.juli.

De fire alternativene som kommunestyret stemte på, var :

Alt. 1. Hitra som i dag

Alt. 2. Hitra med deler av Snillfjord

Alt. 3. Hitra, Frøya og deler av Snillfjord

Alt. 4. Halsa, Aure, Smøla, Hemne, Snillfjord og Hitra

Den samme avstemningen ble gjort to ganger; i starten av møtet, og etter debatten.

I både første og andre omgangen ble alternativet med Hitra og deler av Snillfjord mest populært blant kommunestyrerepresentantene. Men som det ble sagt, vil dette alternativet komme på plass utenom selve kommunereformen. Alternativet Hitra, Frøya og Snillfjord kom på andreplass, og er dermed det mest populære alternativet for kommunesammenslåing. Hitra som i dag, kom på tredje plass, mens det såkalte seks-kommuners alternativet kom på desidert sisteplass.

Etter debatten var rangeringen den samme, men med en klart dårligere poengsum som Hitra som i dag-alternativet, og noe bedre poengsum for Hitra, Frøya og deler av Snillfjord.

Under debatten var Dag Willmann førstemann på talerstolen.

Han ble forståelig nok overrasket da resultatene fra den første avstemningen ble lest opp, der det ved en feil først ble regnet ut at alternativet Hitra, Frøya og deler av Snillfjord kom desidert dårligst ut.

- Da var jeg atypisk, for jeg hadde det alternativet som første prioritet. Det er det mest konkrete vi har på bordet i dag. Selv om jeg også synes det ville vært spennende å se på mulighetene for å få til en storkommune på kysten, sa han blant annet.

Tom Skare(Frp), mente det nå må politisk vilje til.

- For meg handler det om å ha en vilje eller en visjon om noe man tror på fremover, for å gjøre samfunnet bedre tilrettelagt for utfordringene de neste ti-årene. Etter det gode arbeidet som arbeidsgruppen har gjort, synes jeg likevel vi ikke har noe fasitsvar for veien videre. Vi kan rangere i poeng og ditt og datt, men det handler til syvende og sist om politisk vilje til å gjøre det, sa Skare blant annet, og mente selv at han ser mye positivt i en eventuell sammenslåing med Frøya.

- Med alle de utfordringene Hitra og Frøya har taklet med ekspansivt næringsliv, innvandring og integrering, hvorfor skal vi ikke klare å slå oss sammen til en stor kommune, mente Skare

Det var uvanlig mange kommunestyrerepresentanter på talerstolen denne gangen, og de fleste endte opp med å erkjenne at Hitra, Frøya og deler av Snillfjorden er det mest realistiske alternativet.

- Med alle de utfordringene Hitra og Frøya har taklet med ekspansivt næringsliv, innvandring og integrering, hvorfor skal vi ikke klare å slå oss sammen til en stor kommune, mente Tom Skare

Best å stå alene

Men noen mente det motsatte. Per Ervik og Pensjonistpartiets sitt syn på kommunesammenslåing er kjent, og han argumenterte for at Hitra bør stå alene også i fremtiden.

Lars Peder Hammerstad og Senterpartiets syn er også kjent, og argumenterte for at Hitra bør stå alene. Han var den eneste som leverte et konkret forslag for avstemning i kommunestyret.

- Konklusjonen er at denne reformen, som de fleste reformer, er en sentraliseringsreform. Og da kan ikke Senterpartiet ære med på den, sa Hammerstad blant annet.

Senterpartiets forslag gikk ut på at Hitra kommune avslutter kommunereformen, foruten prosessen med innlemmelse av deler av Snillfjord kommune. Og at Hitra kommunestyre konkluderer med at Hitra kommune møter fremtida best som egen kommune sammen med deler av Snillfjord kommune.

Vil stå nesten alene: Lars P. Hammerstad(Sp) ville avslutte kommunereformen, og konsentrere arbeidet om å inkludere deler av Snillfjord.

Flertall for Frøya og Snillfjord

Torfinn Stub (V) mente at både Hitra og Frøya kommuner nå måtte samles om ett alternativ.

- Hvis vi har flere alternativer å velge mellom, så kan det hende vi blir delt på midten ved en avstemning. Det er ikke et godt utgangspunkt for å få til gode løsninger. Jeg er der at Hitra, Frøya og deler av Snillfjord peker seg ut som det eneste reelle alternativet vi har. Men da må vi stå samlet om det alternativet, for å kunne finne best mulig løsninger, mente Stub.

Ordfører Ole Haugen var også enig i dette, og leverte et forslag som kort fortalt gikk ut på å fortsette forhandlinger med Frøya, med en intensjonsavtale om sammenslåing som mål. Denne avtalen skal også inkludere deler av Snillfjord. Intensjonsavtalen skal godkjennes av kommunestyret så fort som mulig, slik at den kan brukes som basis i en folkeavstemning i april.

Forlaget legger også til grunn at forhandlinger med andre kommuner skal sette på vent, men at det fortsettes med dialog rundt felles interesser for å videreutvikle en sterkere kystregion fra Fosen til Kristiansund.

Under avstemningen ble ordførerens forslag vedtatt med 17 stemmer, mot 6 stemmer for Lars Peder Hammerstads forslag.

- Da er vi et lite skritt videre avklart. Men vi møter den igjen senere. Jeg ønsker oss alle lykke til med den videre prosessen. Det trenger vi, sa Haugen til slutt.