Statens vegvesen har laget en liten video-film fra åpninga av Dolmsundbrua: