Wold Kysttransport AS (ved Tove M. Vedal Wold) ønsker i samarbeid med Sula Rorbuer og Havhotell (ved Hege Stordahl-Bekken) å utvikle en ikke-kommersiell turistinformasjonsside for øyrekka.

Målet er å samle alle aktører i øyrekka på én side og å utvikle turismen i øyene utenfor Frøya. Initiativtakerne, som har søkt Frøya kommunes næringsfond om støtte, påpeker at øyrekka i dag drukner litt i mylderet av tilbud som finnes og som promoteres på samlesider som f.eks. Kystnorge driver.

- Vi ønsker å etablere en egen turistinformasjonsside som spisser øyrekka som destinasjon, skriver de i søknaden. Her begrunnes det også med at en slik side vi bidra til at øyrekka i framtida vil bestå som et samfunn med fastboende.

- Vi ønsker å lage en turisstinformasjonsside på web hvor vi utnytter det merkenavnet som er under innarbeidelse, og som allerede har befestet seg som et kjent navn i regionen - øyrekka.no, skriver de.

På et reiselivsmøte arrangert av komunen høsten 2014 fikk Wold Kysttransport AS og Sula Rorbuer og Havhotell høre Mats Forsberg fra Kystnorge fortelle at "øyrekka" var et navn som ble hyppig brukt for å søke opp alternative overnattings- og spisesteder her ute.

- Per i dag har vi ingen rendyrket turistinformasjonsside for øyrekka.Vi ønsker å lokke til oss folk og bedrifter som skal på ferie, firmatur, konferanse e.l. og som ennå ikke har bestemt seg for formål - i tillegg til at det skal være en informasjonsskide for turister som allerede har pekt ut Frøya som reisemål. Flere turister har klaget over manglende turistinfo både foregående sommer og tidligere år, og dette er også et tema som lokalmedia har skrevet om, skriver de i søknaden.

øyrekka.no har et totalbudsjett på 175.500 kroner, ifølge søknaden til kommunen.