- Kjell Roar Sæther ønsker avløsning i stillingen som kommunalsjef for oppvekst og kultur for å gå inn i stillingen som personalsjef, kunne rådmannen fortelle under sin orientering til formannskapet onsdag.

Godt kjent med de ansatte

- Dette ser rådmannen på som en god løsning for personalseksjonen. Etter vel 30 år i kommunen, og over 20 år med ulike roller i kommuneledelsen, har Kjell Roar svært god kunnskap om organisasjonen Hitra kommune, ikke minst er han godt kjent med de ansatte. Han sitter også i kommunens forhandlingsutvalg og kjenner mange av arbeidslivets lover og avtaler, sa rådmannen, i følge protokollen.

Stillingen blir nå utlyst.

- Det er for tiden manglende kapasitet i administrasjonen så det vil bli innhentet tilbud fra bemanningsbyrå for utlysning og behandling av tilsetting i kommunalsjefstillingen, sa rådmannen.

Sæther tar over for nåværende personalsjef Heidi Taraldsen.