- Jeg har satt en målsetting i hodet mitt selv; Innen 2020 skal denne fergeforbindelsen være på plass.

Det sa Hitra-ordfører Ole L. Haugen da han under orienteringsrunden i siste kommunestyremøte fortalte om status for fergeforbindelsen Hitra-Aure. Det har i flere år eksistert ønsker og planer om en slik fergeforbindelse, men fylkeskommunene på begge sider av grensa har så langt ikke gjort noen vedtak. Den opprinnelige fergeforbindelsen til Møre forsvant som kjent da ruta fra Forsnes forsvant for mange år tilbake.

Dagen i forveien for kommunestyret hadde Haugen vært i samtaler med kolleger fra Nordmøre for å diskutere prosjektet.

- Fergeforbindelsen til Nordmøre er en etterlengtet sak. Som risikoavlastning på vei, men også for å utvikle oss som bo- og arbeidsmarkedsregion. Vi har hatt fergeforbindelse til Nordmøre i over femte år, og før det rutebåt. Nå var vi samlet for å drøfte veien videre, orienterte ordføreren.

Haugen viste også til foreløpige funn i en ny utredning om den samfunnsøkonomiske vurderinga av en slik fergeforbindelse. Som lokalavisa tidligere har omtalt, har fylkestinget i Møre og Romsdal gitt 250.000 kroner i støtte til å utrede den samfunnsøkonomiske nytten av et nytt etablert fergesamband mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra.

- Vi fikk en rapport i 2007 som viste lønnsomhet da, og det ser ut som vi får en rapport nå som viser at prosjektet er ytterligere forberdret med tanke på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Særlig hvis det gjennomføres med type batteriferge, fortalte Haugen i kommunestyret. Ifølge ordføreren er det bedrede forutsetninger med batteriferge som gjør at konklusjonene er ventet å bli enda bedre til fordel for et fergesamband.

- Når den endelige versjonen foreligger, skal dere få den. Så får vi bruke den enhver av oss opp mot de mange kanaler vi har, sa Haugen til sine politikerkolleger.