Da Frøya kommunestyre behandlet kommunebudsjettet i desember, ble det vedtatt at det i 2015 skal investeres for 71.367 millioner kroner. Men to større varslede/ planlagte investeringer ble ikke lagt inn i budsjettet da.

I går torsdag vedtok kommunestyret å ta opp lån på 18 millioner kroner til byggetrinn en av Helhetlig idrettspark. Det betyr at de vedtatte investeringene for i år er økt til nær 90 millioner kroner.

Ett annet varslet tiltak, som etter all sannsynlighet vil komme til behandling i 2015, er utbygging av Skarpneset industriområde. Denne stod også på sakskartet til torsdagens kommunestyremøte, men ble utsatt. Dette vil være en investering på pluss/ minus 10 millioner kroner, så de endelige investeringene til Frøya kommune vil komme på cirka 100 millioner kroner.

Her er investeringene som kommunestyret vedtok i desember:

• Adresseprosjektet 220.000

• Ajourhold kart (geovekstprosjekt) 250.000

• Automatisk ringeanlegg Sula kapell 147.000

• Avløpsutbygging 2.000.000

• Brannvarslingsanlegg – kommunehuset 500.000

• Dyrøy boligfelt 2.000.000

• Forprosjekt – museum 200.000

• Froan kapell – utsatt vedlikehold 100.000

• Handikaptilpassing Hallaren kirke (innvendig og utvendig) 142.000

• Hålahauan boligfelt 4.900.000

• Infrastruktur – Blått kompetansesenter 1.000.000

• Investeringer IKT 2.500.000

• Kummer, høydebassseng og ledningsnett 2.500.000

• Kvalitetsheving DEK 250.000

• Liggekai Sistranda 1.000.000

• Miljøgata – flytting av vannledning og kummer 2.000.000

• Nordhammaren gravplass 200.000

• Ny brannbil – restfinansiering 750.000

• Ny mindre traktor 500.000

• Ny vannledning: Nordhammervika – Hamarvik – Skarpneset – Nordskag 10.000.000

• Nye senger sykehjemmet 100.000

• Nytt høydebasseng – Bergheia 6.000.000

• Nytt høydebasseng Bremnestuva 8.000.000

• Oppgradering av sentrumsområde Sistranda 1.000.000

• Opprydding kommunale avløpsledninger(overvannsproblemer 5.000.000

• Kulvert Veisan 100.000

• Planlegging universell utforming Titran og Sula kapell 218.000

• Påkostninger kommunale bygg i henhold til vedlikeholdsplanen 4.000.000

• Rammeplan avløp 500.000

• Sak/arkivsystem 200.000

• Sanering av avløp Mausund (Måøyholet) 2.000.000

• Tilrettelegging – trygdebolig på Hammarvika 300.000

• Tilskudd brannutstyr – Bogøya 140.000

• Trafikksikkerhetstiltak 500.000

• Utbedring tak Sletta kirke 150.000

• Utbedringer av kaier i øyrekka – kommunal andel (restbevilgning) 2.000.000

• Utbygging Beinskardet – byggetrinn 2 4.000.000

• Bygging av utleieboliger 5.000.000

Totalt for 2015: 71.367.000