Frøya kommunes kulturmidler for 2015 skal fordeles, og det vil skje basert på søknader fra lag og foreninger.

- Potten er på 300.000, opplyser Frøya kommune på sine nettsider. Det kan søkes til både drift og konkret aktivitet ved organisasjonen.

Ved tildeling av midler vil lag og foreninger som skaper aktivitet, tilbud og arrangement for barn og ungdom prioriteres. Endelig tildeling foretas av formannskapet. Søknadsfrist er 30. april.