Dette paret kom tuslende over grusveien mellom Melandsjøen og Asmundvåg andre påskedag. I et svært bedagelig tempo gikk ferden mot stedet herr og fru padde skal sikre etterslekten, ved å legge strengene med paddeegg.

Hannen klamret seg fast til ryggen hennes, slik en del av paddehannene gjør på transportetappen fra det frostfrie skjulestedet de har hatt gjennom vinteren, og til gytedammen.

Farlig forplantning

Mens froskene overvintrer i vann, tilbringer paddene vinteren i huler, under vedstabler og lignende.

Eggleggingen, og også selve forplantningen, foregår i vann tidlig på våren, bare et par uker etter at gytedammene er blitt isfrie. I disse ganske dype dammene kan det være farlig å være hunnpadde. Det er ikke uvanlig at flere hanner kan slåss om den samme hunnen og klamrer seg til henne. Av og til kommer hun seg ikke opp til overflaten for å puste, og dermed drukner hun

Paddene legger eggene sine i strenger, mens frosken gyter i klaser.  De førstnevnte legger eggene på bunnen, og eggene er derfor vanskeligere å få øye på enn klasene med froskeegg.

Størrelsesforskjell

Hos begge artene kalles larvestadiet, som er en mellomting mellom egg og voksne individ, for rumpetroll.

I Norge har vi flere arter av frosk, men bare en sort padde. Det er nordpadde, også kalt bare padde. Hunnen er betydelig større enn partneren sin, og kan bli inntil 12 cm lang. Flere steder på kroppen skiller paddene ut et giftig stoff, som er mer ubehagelig enn farlig å få i seg. Smaken får likevel de fleste predatorer til å holde seg langt unna dem.