Dagens bru/kulvert over Lakselva ved Fillan får sannsynligvis en midlertidig forsterkning, slik at trafikken på Fv. 714 omsider kan gå som normalt og uten lysregulering.

Karin Bjørkhaug, leder i fylkets samferdselskomite, sier til lokalavisa at man er nært en midlertidig løsning, som går på å forsterke brua ved å stemple kulverten med stag.

- Denne løsningen kan gjennomføres raskt og kostnadseffektivt, og vil vare i fem år, noe som vil gi oss tid til å planlegge en endelig løsning, forklarer Bjørkhaug.

Det var på senhøsten i fjor at Statens vegvesen oppdaget at veien over Lakselv bru hadde fått alvorlige setningsskader fordi stålrøret elva renner gjennom under veien hadde fått korrosjonsskader. Diameteren på stålrøret medfører at Statens vegvesen definerer dette som bru. Veien ble ved juletider stengt for toveis trafikk, da man vil begrense belastningene og ristinga i brua.

I et leserbrev i dagens utgave av Hitra-Frøya skriver Eva Solvi, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, og Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel i Sør-Trøndelag fylkeskommune, at Statens vegvesen og veieier Sør-Trøndelag fylkeskommune har diskutert ulike raskt realiserbare løsninger på situasjonen.

- Partene er enige om at løsningen som velges må være innenfor fylkeskommunes budsjettramme, oppfylle kravene i Statens vegvesens bruregelverk og med en ambisjon om at de har minimum fem års varighet. Fylkeskommunen har fått utformet flere forslag til løsninger som nå ligger til godkjenning hos Statens vegvesen. Dersom løsningene godkjennes vil arbeidet på brua utføres i løpet av forsommeren. Så lenge arbeidet pågår vil det dessverre være nødvendig å opprettholde signalregulering og trafikk kun i ett kjørefelt, skriver de.

- Jeg forventer en skikkelig løsning

Ordfører Ole L. Haugen er utålmodig etter å finne en permanent løsning.

- Vi ble lovet en løsning til februar, altså for snart tre måneder siden. Nå forventer jeg at vi denne gangen kan stole på at man ordner dette problemet på forsommeren, i mitt hode betyr det før sankthans, sier han til lokalavisa. Og fortsetter:

- Jeg forventer også at løsningen er skikkelig, og at vi slipper å måtte leve med provisorium fram til man evner å finne og gjennomføre en permanent og varig løsning. Vi snakker tross alt om hovedferdsesåra for Hitra og Frøya, med svært mye tungtrafikk, og vi snakker om å kunne forvente å komme over ei veldig smal elv på en trygg og god måte, sier Haugen.

Holder situasjonen nøye under oppsikt

I forrige utgave av lokalavisa ble det fra sjåførhold påpekt at man er usikker for å kjøre over brua. Solvi og Solem forsikrer at Statens Vegvesen holder situasjonen nøye under oppsikt.

- Frem til brua er utbedret vil Statens vegvesen kjøre strekningen daglig og kontinuerlig vurdere situasjonen på vegen over brua. Dersom Statens vegvesen på noe tidspunkt vurderer at risikoen ved å kjøre over brua er for høy, vil vegen bli stengt for trafikk og omkjøring iverksatt. Dette er ikke vurderingen i dag. En varig løsning for Lakselv bru vil vi måtte komme tilbake til, skriver de.