I starten av mai samlet foresatte, barn og ansatte seg rundt bålet ved Strand oppvekstsenter, for felles grilling og deling av turminner fra ulike hjemland.

Mangfoldssamling

- Hitra kommune har fått innvilget 700 000 kroner av Fylkesmannen til å gjennomføre et mangfoldsprosjekt og denne kvelden er en del av dette prosjektet, forteller enhetslederen ved oppvekstsenteret, Bjørg Jakobsen.

- Det er stor arbeidsinnvandring til øyregionen, i dag har Hitra kommune 63 ulike nasjonaliteter og mange av nasjonene er representert i både barnehagene og skolene våre.

- Det vi ser starten på, er et globalt samfunn, legger pedagogisk leder, Sølvi Engvik til, og forteller at det per dags dato er åtte ulike nasjonaliteter ved barnehagen på Strand.

Inkludere alle

Nå skal man forsøke å finne ut hvordan man på best mulig måte kan ta i mot familier med ulike språk og kulturer til Hitra, få alle til å føle seg velkomne og inkluderte i hverdagen.

- Foreldre er ryggraden til mangfoldet i Hitra-samfunnet. Ved å lytte til norske og flerspråklige foreldre, kan vi sammen finne ut hva som skal til for å lette overgangen til norsk kultur, sier Bjørg og Sølvi.

- Vår datter var ikke så glad i å gå på tur, så for å gjøre det litt ekstra spennende, tegnet pappaen hennes et skattekart til henne, forteller mor Agnieszka Szpryngiel og viser frem kartet.

Delte turerfaringer

I første omgang er det avdelingen Sjøstjerna som har satt i gang mangfoldsprosjektet på Strand og de har valgt å ta tak i et konkret tema; turglede.

- Formålet er å lytte til hverandre og få fram hvilken tur-kultur hver enkelt familie har erfaringer med, sier Engvik.

- Vi ønsker å fornye oss og integrere de ulike kulturenes turkultur i barnehagens friluftsdager og styrke barnas turgleder. Vårt mål er å skape turglede for alle.

Denne maikvelden har hver enkelt familie tatt med seg en gjenstand eller bilder fra et av sine beste turminner, fra sitt hjemland eller sin kultur.

- Vår Hanna var ikke så glad i å gå på tur, så for å gjøre det litt ekstra spennende, tegnet pappaen hennes et skattekart til henne, forteller mor Agnieszka Szpryngiel og viser frem kartet til resten.

- Nanna har bestandig med seg sine egen kniv når vi er på tur forteller Merete Darell og datteren viser villig fram turkniven sin til både små og store.

- Nanna har bestandig med seg sine egen kniv når vi er på tur, forteller Merete Darell.

Fadderordning

Bjørg og Sølvi går rundt og snakker med alle foreldrene.

Sølvi forteller to foreldre i barnehagen at døtrene deres har tatt del i en fadderordning på Sjøstjerna.

- Jentene fikk kle på seg sammen i garderoben, bare de to. Ikke snakket de samme språk, ei var fra Norge og den andre fra Bulgaria, men de fikk kommunisert godt likevel.

Fadderordningen gir barna en trygghet og ungene lærer språket av hverandre, forteller Engvik foreldrene.

Sølvi Engvik (til høyre i bildet) gikk rundt og snakket med alle foreldrene, og fikk mange gode innspill rundt temaet turglede.

Skriver fra oppvekstsenteret

Piotr Bak er en av foreldrene som er tilstede denne kvelden. Han er opprinnelig fra Polen, men bosatt på Hitra og utdannet førskolelærer, men er i gang med videreutdanning. I den forbindelse skriver han oppgave; "Hvordan lære bort det norske språk til utenlandske barn".

Han har tatt utgangspunkt i Strand oppvekstsenter, hvor han selv har sine to barn og samler erfaringer fra både foresatte og personalet.

- Piotr er god på å spørre spørsmål som vi ikke tenker på i hverdagen, som for eksempel hvorfor vi snakker dialekt og ikke bokmål til de fremmedspråklige ungene. Vi skal bruke det Piotr kommer frem til i oppgaven i sin i vårt arbeide i barnehagen, sier Engvik.

- Vi skal også se nærmere på konkrete tiltak som kan gjøres og jobbe videre med workshops igjen til høsten, avslutter Bjørg Jakobsen.

Ungene ved barnehagen på Strand, underholdt da barn, deres foresatte og ansatte ved oppvekstsenteret, møttes rundt bålet for grilling og utveksling av turminner fra ulike hjemland.