Hjorten senterforening har sendt søknad til Hitra næringsforening, der de ber om at næringsforeningen fremmer sak om utvidet åpningstid på vegne av handelsstanden i Fillan. Fylkesmannen har tidligere, etter søknad fra kommunen, godkjent at Knarrlagsund, Kvenvær, Ut-Hitra og Hestvika er unntatt lov om åpningstider, på grunn av at de er typiske turiststeder.

- Vi oppfatter det som en dyp urett at vi som er handelsdrivende i Fillan ikke har samme mulighet til å utøve vårt yrke i samme grad som nevnte steder. Turiststrømmen til Hitra er formidabel i perioder som påske, pinse og om sommeren, og dette er et marked vi ønsker å ta del i til fulle for å trygge våre arbeidsplasser. Alt tyder på at denne turiststrømmen bare vil øke de neste årene og for å sikre mulighetene for god og lønnsom drift ved vår virksomheter ber vi om at denne søknaden blir positivt behandlet. Vår bakgrunn for denne søknaden er ikke å kunne holde åpent hver søndag hele året. Vi vil holde åpent de periodene i året hvor turisttilstrømmingen er størst, fortrinnsvis påske, pinse og midtsommers, skriver Kristian Kvalvik, leder i Hjorten senterforening i brevet.

Hitra formannskap skal neste uke behandle saken, som legges frem av rådmannen uten innstilling.

Kristian Kvelvik