Ordføreren orienterte i siste formannskapsmøte om at det er mottatt e-post fra Lars P. Hammerstad den 28. mai. Han opplyste om at Fillan og omegn grunneierlag har meldt seg ut av Hitra utmarksråd. Rådmannen ble bedt om å avklare konsekvenser, heter det i møteprotokollen.