I Ervika har man blitt kvitt en ekkel og trafikkfarlig sving. Men opprettinga av veien har skapt et nytt trafikkproblem. Når bilister tidligere måtte slakke ned fra åttisonen forbi Havgløtt på grunn av den krappe svingen, siger de nå gjennom bygda uten å slakke ned til femti.

- Det er mange som er flinke og slakker ned når de kommer til femtisonen. Men det er også veldig mange som kjører alt for fort. Det er jo nedoverbakke fra åttisonen, og hvis man ikke bremser da, så holder man både seksti og sytti hele veien gjennom grenda, sier Tore Myrseth, som også opplever at biler har langt høyere fart enn som så.

Da veien var under utbedring, hadde hele strekket mellom Dørvikan og Ervika nedsatt fart. Tore Myrseth rettet da henvendelse til vegvesenet om at det burde bli 50-sone hele veien. Han fikk ett svar som forundret han.

- De svarte med at 80-sonen forbi Havgløtt var så innarbeidet, at det ikke var noen vits i å sette ned fartsgrensa. Men vi skal vel kjøre etter det skiltene sier, ikke hva vi har innarbeidet fra før, sier Tore Myrseth, som tror at hvis man får bort åttisonen mellom grendene, også vil få lavere fart gjennom grenda.

Han har ikke gitt seg på å få gjort noe med fartsgrensa, og har blant annet tatt opp saken i hovedutvalg for forvaltning i kommunen.

- Vi har jo unger i grenda. Og skolebussen setter av ungene på motsatt side av veien der de bor, så de må krysse veien. Vi er redde for dem. Så dette må vi bare ta videre inntil de som bestemmer ser at fartsgrensa må ned, sier Tore Myrseth.