Trond F. Mellingsæter er ansatt som administrerende direktør i Sarepta Energi AS, som står bak den planlagte vindkraft-utbygginga på Frøya.

I dag er Mellingsæther en del av ledelsen i Danske Bank i København. Samtidig er John E. Larsen ansatt som finansdirektør. Han kommer fra tilsvarende stilling i Vector Technology Group.- Vi i Sarepta Energi har fått konsesjon på en av de største vindsatsingene i Norge, og arbeider nå for å etablere grunnlag for investeringsbeslutning. Om denne blir positiv, står vi foran en spennende og viktig utvikling for Midt-Norge. Derfor var det gledelig å registrere den store interessen for toppstillingene i Sarepta. Vi kunne velge blant meget gode kandidater, og jeg er stolt over å kunne presentere Trond F. Mellingsæter og John E. Larsen som nye på laget, sier styreleder Anne S. Lycke.

Sarepta Energi AS ble etablert i 2005, og er i dag et samarbeid mellom NTE og Trønderenergi (hvor kommunene Frøya og Hitra også er deleiere), hvor partene eier 50 prosent hver i selskapet. Partenes ambisjon er å ha 2020 GWh i produksjon innen 2020.

- Sarepta har fått konsesjon på å bygge 600 MW på Fosen. I tillegg har vi tidligere fått konsesjon på til sammen 200 MW på Ytre Vikna og Frøya. Vi står dermed foran mulige investeringer på nærmere 10 milliarder kroner, opplyser selskapet.