Rådmann Roger Antonsen ble for fire år siden ansatt sområdmann i Hitra kommune, etter å ha vært rektor ved Fillan skole. I dag,tirsdag, fortalte han formannskapet at han ønsker å slutte i jobben.

- En veldig krevende jobb

- Det har rett og slett vært en veldig krevende jobb, og jegføler at jeg har brukt veldig mye tid på jobb. Jeg føler at livet består avandre ting enn bare jobb, og at alt har sin tid.  Men jeg har trivdes veldig godt i jobben, sammen medfantastisk gode ansatte i Hitra kommune som virkelig har stått på, sierAntonsen til hitra-froya.no

Han har tre måneders oppsigelsestid, men har sagt fra iekstra god tid.

- Jeg ville varsle om at jeg går av tidlig, slik at det skalbli god tid å finne en etterfølger, forteller Antonsen.

- Jeg har en oppfatning av at vi har gjort veldig mye iløpet av de fire årene jeg har vært rådmann. Mange byggeprosjekter har blittsatt i gang, mange er gjennomført, og nye prosjekt skal skje som jeg har værtmed på å sette i gang. Det krever at man er veldig på, men det skal jeg og værefrem til jeg går av, sier Antonsen.

- Skole som står meg nærmest

Rådmannen benytter seg av et punkt i ansettelseskontraktensom gir mulighet til en retrettstilling innen kommunen.

- Det er skole som står meg nærmest, og som jeg brenner for.Men det må vi gå en runde på før det er klart, sier Antonsen.

- Takker for oppofrende innsats

Ordfører Ole Haugen har i etterkant av formannskapsmøtet sendt ut en pressemelding på vegne av formannskapet:

- Rådmann i Hitra kommune har i dag meddelt formannskapet at han ønsker å fratre sin stilling, med virkning fra 1.august dette år. Samtidig meddeler rådmannen at han vil benytte seg av den delen av sin ansettelsesavtale som omhandler en såkalt retrettstilling.

Hitra formannskap beklager at Roger Antonsen har kommet til en slik beslutning, men innser at den er veloverveid og basert på behov for å kunne få en friere og mindre ansvarsfull hverdag. Formannskapet velger derfor å imøtekomme rådmannens ønske, og vil derav iverksette en rekrutteringsprosess med sikte på å finne en erstatter så raskt som mulig.

Roger Antonsen har sagt seg villig til, om nødvendig og ønskelig, å fortsette i sin nåværende stilling inntil ny rådmann er på plass. Dette er av formannskapet vurdert som ønskelig og positivt.

Et samlet formannskap benytter anledningen til å takke Roger Antonsen for hans gode og oppofrende innsats i Hitra kommune gjennom fire krevende år, og det vurderes som udelt positivt at han fortsatt ønsker å være en del av Hitra kommunes organisasjon, skriver Haugen.