Teknisk sjef Andreas Kvingedal orienterte om status for Nordhammervika næringspark i siste forvaltningsutvalgsmøte. Vann og kloakk var da på plass, og man var i ferd med å gjøre ferdig veiføring inkludert montering av lysmaster.

Aqualine skal kjøpe stordelen av arealene, og de skal kunne ta over og flytte inn i området 1. juli. Det er inngått avtale om at Aqualine tar over området uasfaltert.