Frøya kommune har hatt en «institusjonstung» pleie- og omsorgtjeneste. Med det menes at man hovedsaklig har hatt sykehjemsplass som eneste tilbud til som ikke er friske nok til å bo i sin egen heim.

Men med de nye omsorgsboligene på Beinskardet gir man et botilbud til folk som har behov for tettere oppfølging, men som ikke er så syke at de trenger å komme på sykehjem.

Til de 18 boenhetene kom det hele 36 søknader.

Etter pleie- og omsorgsdebatten i Frøya kommunestyre, kom ordfører Berit Flåmo med følgende konklusjon og beskjed tilbake til administrasjonen:

- Start å planlegg ett «Beinskardet» til.

Hun viser til den store søknadsmassen til Beinskardet, og til argumentene som hadde kommet fram da pleie- og omsorg var tema i kommunestyret.

Avdelingsleder Ann Karin Sæther kunne fortelle kommunestyret at etter noen innkjøringsproblemer, så har både beboere og ansatte funnet seg godt til rette i omsorgsboligene på Beinskardet.

- Samarbeidet mellom betjeningen på Beinskardet og hjemmesykepleien fungerer kjempegodt, og vi har fått i gang en del tilbud for beboerne, fortalte Sæther, og nevnte blant annet organiserte rusleturer i nærmiljøet, musikkterapi-tilbud besørget av kulturskolen og gitarkurs hvor hele 14 personer deltar.