Regjeringen innser at den ikke får flertall for sin modell for søndagsåpne butikker og legger vekk forslaget. Isteden vil den se på andre løsninger for å sikre fleksibilitet.

Det opplyser den nye kulturministeren Linda Hofstad Helleland (H) til NTB.

Da høringsfristen for forslaget om å endre helligdagsloven gikk ut tidligere i år, var det kommet inn så mange som 7.000 høringssvar, og saken har vakt stort engasjement.

– En full liberalisering er det ikke flertall for på Stortinget. Det er også motstand i folket. Jeg lytter til det. Derfor har jeg lagt forslaget om søndagsåpne butikker i en skuff, sier Helleland.

Hun vil heller se på hvordan for eksempel turistområder kan få muligheten for søndagsåpne butikker og flere andre løsninger.

– I dag har vi en modell hvor det er åpent tre søndager før jul, og det virker ikke som noe stort problem. Men vi må se om vi skal ha større fleksibilitet og om det skal rammes inn i et nasjonalt regelverk, sier kulturministeren.

Denne løsningen må det være flertall for på Stortinget, understreker hun.

– Jeg vil gå i dialog med våre samarbeidspartier for å se på hva den endelige løsningen skal være. KrF har vært veldig imot full liberalisering, og det har jeg stor respekt for. Derfor går jeg ikke videre med det, sier Linda Hofstad Helleland.