En tydelig rørt "Mr. Mausund" - Torstein Iversen - har i ettermiddag blitt tildelt Kongens fortjenstmedalje, overlevert av fylkesmann Brit Skjelbred. Medaljen og hederen er et tydelig tegn på at Iversens oppofrelse for både jobben og lokalmiljøet gjennom mange tiår er blitt lagt merke til også langt utenfor Mausunds grenser.

Vanligvis er det ordførere som står for selve overrekkelsen av fortjenstmedaljer, men fylkesmann Skjelbred varslet tidlig at hun syntes dette var en såpass spesiell begivenhet, at hun ønsket å komme til overrekkelsen selv.

- Jeg tror du har en stor del av æren for at det er godt å bo på Mausund, sa Skjelbred da hun fikk Iversen fram på podiet i idrettshuset på Mausund.

Hele denne lørdagen er så å si viet Torstein og hans enorme innsats for Mausund-samfunnet. Det startet med middag og offisiell tilstelning med middag for rundt 100 inviterte gjester i idrettshuset Feiringen av hedersmannen fra Mausund fortsetter utover kvelden med gaver og taler og uformell stemning i idrettshuset, og avsluttes med åpen fest med levende musikk i kveld.

LES OGSÅ: Helgepraten med Torstein (krever innlogging i HF+)

I disse dager er det  50 år siden Torstein Iversen ble ansatt i det som den gang het Mausundvær Samvirkelag. I 33 år har han vært bestyrer/daglig leder. Ved nyttår blir han pensjonist. Rett før jul i fjor søkte styret i Coop Mausund sammen med Frøya kommune om Kongens fortjenstmedalje for Torstein og fikk i vår positivt svar.

- Jeg er også blitt bedt om å opplyse om at du vil få invitasjon til en mottakelse på Slottet, slik at du selv kan takke H.M. Kongen for utmerkelsen, sa Skjelbred.

I den lange begrunnelsen for hvorfor Torstein Iversen er tildelt Kongens fortjenstmedalje, kom fylkesmannen inn både på hans lange yrkeskarriere og ikke minst frivilliginnsatsen.

- Det er for den lange og store innsats som næringslivsleder, idrettsleder og kulturformidler at du nå få kongelig heder. Samfunnet vårt trenger mennesker som brenner for noe, og som er villige til å bruke livet til å bygge samfunnet rundt seg. Det var en stor glede for Fylkesmannen å anbefale at du for Kongens fortjenstmedalje som et bevis på at denne innsatsen er sett og verdsatt, sa Skjelbred i talen.

Hun viste også mye til hans innsas for idrettslaget.

- Det viktigste innsatsområdet er kanskje Mausund idrettslag, der du har lagt grunnlaget for viktige deler av virksomheten, ikke minst idrettshuset - storstua hvor vi er i dag - og svømmehallen. Mot alle odds fikk du bygd svømmehallen på dugnad - jeg husker faktisk selv at det gikk gjetord om den fantastiske dugnadsånden på Mausund da jeg jobbet i fylkeskommunen det tiden hallen ble bygget. Og i fjor var du med på å sette den i stand på nytt. Det er mange aktiviteter i idrettslaget som har gode kår takket være deg, sa fylkesmannen og fortsatte:

- I tillegg er du både artist og kulturformidler, og med trekkspill, musikkgrupper og fortellerglede har du spredt glede og historiekjennskap lang utover ditt eget lokalmiljø.