Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen, møtte torsdag åtte EU-land i Brussel, for å diskutere utenlandske sjåførers manglende kompetanse til å kjøre på norske vinterveier.

Ønsker kompetansekrav

– Jeg ønsker å skape en felles forståelse for hvilke utfordringer spesielt tungtransporten representerer på vinterføre. Her har vi i Norge satt i gang en rekke tiltak for å bedre situasjonen, men jeg mener at dette er emner som også bør inn i felles europeiske kompetansekrav for yrkessjåfører, sier Solvik-Olsen.

I følge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet sendte Solvik-Olsen før jul et innspill til EU-kommisjonen om felles kompetansekrav for kjøring på vinterføre, som et innspill til EUs arbeid med revisjon av yrkessjåførdirektivet. Samtidig sendte han brev til transportministre i flere land som trolig opplever lignende utfordringer. I brevet foreslår han at kjøring under vanskelige vær- og føreforhold skal inngå som en del av yrkessjåføropplæringen. Det er disse landene som torsdag var samlet på et seminar i den norske EU-delegasjonen i Brussel.

- Behov for ytterligere tiltak

Han informerte også om de ulike tiltakene som er satt i gang for å få tryggere vinterveier i Norge, blant annet firedobling av kontroller med tunge kjøretøy, og krav til vinterdekk.

– Vi ser likevel at det er behov for ytterligere tiltak, og jeg mener at felles europeiske kompetansekrav for yrkessjåfører vil være et skritt i riktig retning. Målet er å gjøre alle europeiske yrkessjåfører godt forberedt for å tilpasse kjøringen til vanskelige kjøreforhold på vinterføre, sier Solvik-Olsen.