Som tidligere meldt, har veivesenet beskrevet en firedagers stengeperiode når kulverten i Lakselva ved Fillan skal byttes ut. Når arbeidet tar til, må hovedfartsåren Fv. 714 over Hitra stenges helt fra fredag morgen klokka 06 til mandag kveld kl. 18. Ifølge prosjektleder Andreas Tessem i Drift Trøndelag i Statens Vegvesen er det ennå ikke er tatt en avgjørelse på hvilken helg som velges.

- Saken ligger fortsatt hos vår Anskaffelsesnemnd i Molde, sier Tessem. En avgjørelse om hvilken entreprenør som får kontrakten er ventet i nærmeste framtid. Deretter er det ti dagers klagefrist. Statens vegvesen vil velge helg i samråd med valgt entreprenør. Tessem antyder at man kan være sikrere på en dato innen 2-3 ukers tid.

Som kjent har det siden jul vært redusert hastighet og lysregulering over Lakselva for å redusere rystelser i grunnen. Omkjøring under reparasjonshelga blir via Fv. 713 Kvenvær/Forsnes, en vei som ifølge veivesenet selv ikke er egnet for tungtrafikken. Veivesenet ber derfor næringslivet på Hitra og Frøya om å finne andre alternativer enn veitransport disse fire dagene. Dette mener de største aktørene innen laks kan bli svært så utfordrende, spesielt hvis det blir nå før jul, som veiesenet tidligere har antydet.

- Det er en veldig utfordrende tid å stenge veien på. Og i med at stenginga legger beslag på to virkedager, eller strengt tatt 40 prosent av ukekapasiteten for aktørene i laksenæringa, vil det utgjøre volum for vår del rundt 1.500 tonn på denne tida av året. I tillegg kommer det Lerøy og Marine Harvest slakter. Det er ingen reelle alternativ til veitransporten, sa Simon Søbstad, leder for slakteplanlegging og salgskoordinering ved Salmar, nylig til lokalavisa.

Plansjef Dag Robert Bjørshol i Hitra kommune har sagt at denne planlagte stenginga sterkt synliggjør behovet for alternative ruter og veilenker til/fra øyregionen. - Til og med når det er en planlagt hendelse, skaper det en ulevelig situasjon. Tenk om vi får en stenging av tunnelene innover Snillfjorden eller en utglidning av veien? Dette viser at vi er nødt til å få på plass et alternativ til tunnelen, mener Bjørshol.