Nødetatene rykket lørdag formiddag ut til Kongensvold i Snillfjord etter melding om en arbeidsuhell med personskade.

- En kvinnelig arbeidstaker kjøres til St.Olavs Hospital  med skader i en hånd, opplyser politiets operasjonsleder.

Politiet skal undersøke hendelsesforløpet.

- Arbeidstilsynet er varslet, opplyser politiet.

Politiets operasjonsleder sier til lokalavisa Hitra-Frøya at man fikk melding om arbeidsulykken kl 08:26. Ulykkeh har skjedd på et oppdrettsanlegg.

Politiet melder at de ikke kan kommentere på hendelsesforløpet ettersom de er på vei til å ta seg over til det sjøbaserte anlegget der man skal snakke med vitner og undersøke skadestedet.

- Arbeidstilsynet er blitt rutinemessig varslet og er på vei ut, sier operasjonsleder.