Både Bjørg Reitan Bjørgvik og Roger Dragsten beklager situasjonen man er kommet opp i. Som kirketjener og vaktmester/kirketjener føler de at de må ta i “kjeften” fra menighetene når f.eks. høyttalerne ikke virker eller det mangler toalettpapir. Derfor synes de det er greit å informere om innkjøpsstoppen gjennom avisa.

Vaktmester uten materialer

Roger Dragsten forteller at det er vanskelig å gjøre en god jobb som vaktmester når han ikke lenger kan kjøpe inn nødvendig maling eller materialer.

Hans stilling er nå redusert til 80 prosent (40 prosent kirkeverge og 40 prosent vaktmester)

- Når man ikke kan utføre nødvendige vedlikeholdsarbeider, starter forfallet. Da kan det bli kostbart å vente med reparasjonene, påpeker Dragsten. Han viser til at en liten lekkasje kan være rimelig å utbedre, mens det kan bli store summer dersom skaden får utvikle seg.

Dragsten har også laget en liste over ting som burde vært gjort ved de forskjellige kirkene.

- Den listen er ikke kort, bemerker han.

Han mener det er rimeligere å ha en fungerende vaktmester enn å vente til forfallet blir for stort.

Bjørg Reitan Bjørgvik har 30 prosent stilling som kirketjener. Hun poengterer at de sparer så godt de kan.

- Men når budsjettene stadig strammes inn, blir det til slutt vanskelig.

- Samtidig vil jeg nevne at politikerne har vedtatt å beholde kirkene på Hitra. Men da må det også sørges for nødvendige bevilgninger slik at disse kan holdes ved like.

Stramme budsjetter

Kirkeverge Hege Terese Myhren bekrefter at det ble innført innkjøpsstopp tidligere i høst, når Hitra-Frøya tar kontakt.

- Vi må være forsiktig med innkjøpene og skjære ned på det vi kan, også i år.

- Som nyansatt kirkeverge ønsker jeg å få formidlet det som jeg nå har oversikt over, gjennom de rette kanaler. Hele bildet er sammensatt, og jeg skjønner frustrasjonen fra de ansatte, for de ønsker å gjøre en ordentlig jobb. Kirkene tilhører alle døpte og tilhørige av Den norske kirke, som sammen med ansatte, frivillige og offentlige midler setter sammen det tilbudet et sogn skal ha. Her håper jeg at flere kan komme på banen med konstruktive, gode løsninger slik at vi får et kirkelig tilbud på Hitra som er til glede og nytte for folket, sier Hege Terese Myhren.

Stram økonomi gjør at kirkene på Hitra må drives på sparebluss.